tháng 5, 2022

17tháng 58:00 sáng- 11:00 sángNguyễn Thị Hạnh - Điều 173 BLHS

Thời gian xét xử

(Thứ 3) 8:00 sáng - 11:00 sáng

Địa điểm

Hội trường xét xử tầng 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X