tháng 1, 2021

7tháng 13:20 sáng- 5:20 sángPhùng Huynh: Mua bán trái phép chất ma túyThụ lý số 65 ngày 08/12/2020

Thời gian xét xử

(Thứ 5) 3:20 sáng - 5:20 sáng

Địa điểm

Hội trường xét xử tầng 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X