tháng 4, 2021

14tháng 47:54 sáng- 10:54 sángTrần Văn Thạnh "Mua bán trái phép chất ma túy"Thụ lý số 34 ngày 09/03/2021

Thời gian xét xử

(Thứ 4) 7:54 sáng - 10:54 sáng

Địa điểm

Hội trường xét xử tầng 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X