Hội nghị CBCC Tòa án nhân dân huyện Thăng Bình năm 2021

Thực hiện Hướng dẫn của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam và Liên đoàn lao động huyện Thăng Bình về tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2021. Hôm nay, ngày 28 tháng 12 năm 2020, Tòa án nhân dân huyện Thăng Bình long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2021.

Hình ảnh hội nghị

Hội nghị có nhiệm vụ: Kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện nghị quyết Hội nghị năm 2020; đánh giá, tổng kết năm, phương hướng nhiệm vụ năm 2021, thảo luận và bàn biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của TAND huyện Thăng Bình; Kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện công tác của Ban TTND năm 2020; Báo cáo Tổng kết các phong trào thi đua của Công đoàn năm 2020. Thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2021.

Hình ảnh hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Công Min – HUV – Chánh án TAND huyện Thăng Bình cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động.

Hình ảnh hội nghị

Sau khi đã được nghe Báo cáo tổng kết năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của TAND huyện Thăng Bình, các đồng chí cán bộ, người lao động đã phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ tham gia ý kiến thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm đưa ra những giải pháp hữu hiệu nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021.

Tại Hội nghị, Ban Thanh tra nhân dân đã trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2020 và Phương hướng nhiệm vụ của Ban Thanh tra nhân dân năm 2021. Tại hội nghị cũng đã thông qua quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021. Bầu lại ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2022.

Hình ảnh hội nghị

Để thể hiện sự quyết tâm, đoàn kết thực hiện thành công Nghị quyết Hội nghị năm 2020, Đ/c Nguyễn Công Min và Đ/c Nguyễn Công Trường thay mặt cho 2 tổ chức Cơ quan và Công đoàn: Ký kết giao ước thi đua giữa Cơ quan và Công đoàn. Hội nghị đã tán thành Nghị quyết và kết thúc tốt đẹp, khẳng định những bước phát triển vững chắc trong năm 2021.

Hình ảnh hội nghị

 

Văn phòng TAND Thăng Bình

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hội nghị tổng kết hội thẩm nhân dân năm 2020

Chiều ngày 28 tháng 01 năm 2021, Tòa án và Đoàn Hội thẩm nhân dân …

X