Tòa án nhân dân huyện Thăng Bình tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức năm 2021

Ngày 04 tháng 01 năm 2022, Tòa án nhân dân huyện Thăng Bình đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2021. Tại Hội nghị, cán bộ, công chức và người lao động của đơn vị được nghe Báo cáo đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2021, kiểm điểm đánh giá việc thực hiện kế hoạch công tác như: Phong trào thi đua, kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hoạt động công đoàn, công tác tài chính và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2021.

             Đ/c Nguyễn Công Min – Chánh án TAND huyện Thăng Bình thông qua Báo cáo tổng kết
Ban Thanh tra nhân dân trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 và Phương hướng nhiệm vụ của Ban Thanh tra nhân dân năm 2022. Tại hội nghị cũng đã báo cáo công tác thu – chi tài chính, thông qua nội quy – quy chế cơ quan.

                                                Đ/c Nguyễn Thị Nga – Báo cáo hoạt động Ban thanh tra nhân dân
Hội nghị cũng được nghe giải trình, thảo luận, tiếp thu ý kiến đóng góp của các cán bộ công chức, người lao động trong đơn vị nhằm đưa ra những giải pháp hữu hiệu nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022.

Đ/c Nguyễn Công Min và Đ/c Nguyễn Công Trường thông qua cam kết trách nhiệm giữa thủ trưởng cơ quan và chủ tịch Công đoàn.

Qua một buổi làm việc với tinh thần dân chủ, thẳng thắn. Hội nghị đã hoàn thành tốt nội dung chương trình đã đề ra, 100% Cán bộ công chức và người lao động tham dự Hội nghị thống nhất nội dung Hội nghị và thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Cán bộ công chức và người lao động năm 2022. Đây là tiền đề để Cán bộ công chức và người lao động đơn vị đề ra mục tiêu, nổ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ của mình nhằm góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong năm 2022.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tập huấn hội thẩm Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam năm 2023

Trong 2 ngày 9 và 10-12, TAND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tập …

X