Tổng kết công tác tham gia xét xử của Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện Thăng Bình năm 2021 và một số nhiệm vụ trong tâm năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Ngày 21/01/2022, Tòa án nhân dân huyện Thăng Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tham gia xét xử của Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện Thăng Bình năm 2021 và một số nhiệm vụ trong tâm năm 2022. Đến dự Hội nghị có đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Thăng Bình, đại diện Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Thăng Bình, Lãnh đạo VKSND huyện Thăng Bình, Trưởng, phó đoàn Hội thẩm nhân dân và các Hội thẩm nhân dân, Thẩm phán, Thư ký TAND huyện Thăng Bình.

Đồng chí Nguyễn Công Min – Chánh án TAND huyện Thăng Bình phát biểu tại hội nghị

Hội nghị báo cáo tổng kết công tác tham gia xét xử của Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện Thăng Bình năm 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Theo đó, năm 2021 Hội thẩm nhân dân huyện Thăng Bình đã tham gia xét xử là 266 lượt, với 133 phiên tòa. Các Hội thẩm nhân dân đã tích cực tham gia xét xử với tinh thần trách nhiệm cao. Khi tham gia xét xử, các Hội thẩm nhân dân đã cố gắng sắp xếp thời gian nghiên cứu hồ sơ và tham gia xét xử. Khi xét xử tuân thủ các quy định của pháp luật tố tụng, thể hiện được vai trò và vị trí của mình, đồng thời thể hiện được trách nhiệm của Hội thẩm nhân dân trong bảo vệ sự công bằng xã hội, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa. Tòa án cũng đã tạo điều kiện cho các vị Hội thẩm được thực hiện các quyền và nghĩa vụ do pháp luật quy định. Trong năm qua Hội thẩm nhân dân đã cùng với Tòa án hoàn thành tốt công tác xét xử, góp phần tích cực trong việc giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của địa phương. Cũng trong năm 2021 Tòa án nhân dân huyện Thăng Bình đã phối hợp với đoàn Hội thẩm nhân dân tổ chức tổng kết công tác Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021. Kết thúc nhiệm kỳ, Tòa án  phối hợp với Thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện bầu ra 20 vị Hội thẩm nnhiệm kỳ 2021-2026 đúng số lượng và cơ cấu. Về công tác tập huấn, bồi dưỡng từ đầu năm đến nay đoàn Hội thẩm nhân dân đã tham dự 01 lớp tập huấn nghiệp vụ Hội thẩm nhân dân. Tại hội nghị các vị Hội thẩm nhân dân, cán bộ Tòa án cùng thảo luận, đóng góp ý kiến và đã đồng tình, nhất trí cao nội dung vào các dự thảo báo cáo, đồng thời cũng nêu ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác tham gia xét xử của HHội thẩm nhân dân.

Thảo luận tại Hội nghị

Trong thời gian tới, Tòa án nhân dân huyện Thăng Bình sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội thẩm nhân nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác xét xử, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch công tác đề ra. Trưởng, Phó trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với Tòa án nhân dân trong việc phân công các vị Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử, đồng thời cần quán triệt nghiêm túc về ý thức nghiên cứu pháp luật của Hội thẩm nhân dân nhằm nâng cao trình độ pháp luật để cùng Thẩm phán chủ tọa phiên tòa nâng cao chất lượng xét xử. Các Hội thẩm nhân dân cũng phải bố trí thời gian, chủ động tiếp cận, nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án trước ngày xét xử, không làm ảnh hưởng đến lịch xét xử đã công bố; tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho hội thẩm do TAND tỉnh tổ chức, tham gia ý kiến với TAND huyện về hoạt động của hội thẩm khi có yêu cầu.

Tác giả: Hồ Quốc Việt

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tòa án nhân dân huyện Thăng Bình tổ chức sơ kết công tác xét xử 6 tháng đầu năm 2022

Ngày 04 tháng 4 năm 2022 Tòa án nhân dân huyện Thăng Bình tổ chức …

X