Lịch công tác

Lịch công tác tuần của Tòa án nhân dân huyện Thăng Bình
(Từ ngày 24/02/2020 đến ngày 28/02/2020)

Thứ 2
(24/02/2020)
Thứ 3
(25/02/2020)
Thứ 4
(26/02/2020)
Thứ 5
(27/02/2020)
Thứ 6
(28/02/2020)
Chánh án
Quách Thị Tuyết Mai
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc cơ quan
 • Chiều: Làm việc cơ quan.
 •  Sáng: Làm việc tại cơ quan.
 • Chiều: Xử vụ hình sự
 • Làm việc tại cơ quan.
 

 • Làm việc tại cơ quan.

Phó Chánh án
Nguyễn Công Min
 • Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc cơ quan
 • Chiều: Làm việc cơ quan.
 • Sáng: Xử vụ hình sự
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan.
 • Làm việc tại cơ quan
 • Xử vụ hình sự
Thẩm phán

Đặng Phùng Thành

 

 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc cơ quan
 • Làm việc cơ quan
 • Làm việc cơ quan
 

 • Làm việc tại cơ quan.

Thẩm phán

Nguyễn Công Trường

 

 • Làm việc cơ quan
 • Sáng: Xử vụ hình sự.
 • Chiều: Làm việc cơ quan.
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc cơ quan
 

 • Làm việc tại cơ quan.

 

X