Lịch công tác

Lịch công tác tuần của Tòa án nhân dân huyện Thăng Bình
(Từ ngày 20/9/2021 đến ngày  24/09/2021)

Thứ 2
(20/9/2021)
Thứ 3
(21/9/2021)
Thứ 4
(22/9/2021)
Thứ 5
(23/9/2021)
Thứ 6
(24/9/2021)
Chánh án
Nguyễn Công Min
* Làm việc tại cơ quan * Làm việc tại cơ quan * Làm việc tại cơ quan * Xét xử vụ án HNGĐ * Xét xử vụ hình sự
Thẩm phán
Nguyễn Công Trường
* Làm việc tại cơ quan * Làm việc tại cơ quan * Làm việc tại cơ quan  

* Làm việc tại cơ quan

* Làm việc tại cơ quan
Thẩm phán

Đặng Phùng Thành

 

* Làm việc tại cơ quan

 

* Làm việc tại cơ quan

 

* Làm việc tại cơ quan

 

 

* Làm việc tại cơ quan

 

* Làm việc tại cơ quan
Thẩm phán

Trần Văn Một

 

 

Thẩm phán

Võ Văn Thể

 

 

Thẩm phán

Trần Mai Hùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Làm việc tại cơ quan

 

 

* Làm việc tại cơ quan

 

 

* Làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Làm việc tại cơ quan

 

 

* Làm việc tại cơ quan

 

 

* Làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Làm việc tại cơ quan

 

 

* Làm việc tại cơ quan

 

 

* Làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Làm việc tại cơ quan

 

 

* Làm việc tại cơ quan

 

 

* Làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          * Làm việc tại cơ quan

 

 

* Làm việc tại cơ quan

 

 

* Làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X