Lịch công tác

Lịch công tác tuần của Tòa án nhân dân huyện Thăng Bình
(Từ ngày 13/6/2022 đến ngày 17/6/2022)

Thứ 2
(13/6/2022)
Thứ 3
(14/6/2022)
Thứ 4
(15/6/2022)
Thứ 5
(16/6/2022)
Thứ 6
(17/6/2022)
Chánh án
Nguyễn Công Min
Làm việc tại cơ quan Hội nghị huyện ủy Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thẩm phán
Nguyễn Công Trường
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thẩm phán

Đặng Phùng Thành

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan
Thẩm phán

Võ Văn Thể

 

Thẩm phán

Trần Mai Hùng

 

 

Thẩm phán

Trần Thị Mỹ Trinh

 

 

 

 

 

 

 

 

Làm việc tại cơ quan

 

 

Làm việc tại cơ quan

 

 

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Làm việc tại cơ quan

 

 

Làm việc tại cơ quan

 

 

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Làm việc tại cơ quan

 

 

Làm việc tại cơ quan

 

 

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Làm việc tại cơ quan

 

 

Làm việc tại cơ quan

 

 

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Làm việc tại cơ quan

 

 

Làm việc tại cơ quan

 

 

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X