Lịch công tác

Lịch công tác tuần của Tòa án nhân dân huyện Thăng Bình
(Từ ngày 10/5/2021 đến ngày 14/5/2021)

Thứ 2
(10/5/2021)
Thứ 3
(11/5/2021)
Thứ 4
(12/5/2021)
Thứ 5
(13/5/2021)
Thứ 6
(14/5/2021)
Chánh án
Nguyễn Công Min
* Tiếp xúc cử tri xã Bình Hải, Bình Sa * Làm việc tại cơ quan * Xử vụ dân sự * Làm việc tại cơ quan * Làm việc tại cơ quan
Thẩm phán
Nguyễn Công Trường
* Làm việc tại cơ quan * Làm việc tại cơ quan * Làm việc tại cơ quan  

* Làm việc tại cơ quan

 

* Làm việc tại cơ quan
Thẩm phán

Đặng Phùng Thành

 

* Làm việc tại cơ quan

 

* Làm việc tại cơ quan

 

* Làm việc tại cơ quan * Làm việc tại cơ quan * Làm việc tại cơ quan
Thẩm phán

Trần Văn Một

 

 

 

Thẩm phán

Võ Văn Thể

 

 

 

* Làm việc tại cơ quan

 

 

 

* Làm việc tại cơ quan

 

 

 

* Làm việc tại cơ quan.

 

 

 

* Làm việc tại cơ quan

 

* Làm việc tại cơ quan

 

 

 

* Làm việc tại cơ quan

 

* Làm việc tại cơ quan

 

 

 

* Làm việc tại cơ quan

 

 

 

* Làm việc tại cơ quan

 

 

 

* Làm việc tại cơ quan

 

 

 

X