Lịch công tác

Lịch công tác tuần thứ II tháng 8 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện Thăng Bình
(Từ ngày 12/8/2019 đến ngày 16/8/2019)

Thứ 2
(12/8/2019)
Thứ 3
(13/8/2019)
Thứ 4
(14/8/2019)
Thứ 5
(15/8/2019)
Thứ 6
(16/8/2019)
Chánh án
Quách Thị Tuyết Mai
 • Sáng: giải quyết vụ việc tuyên bố công dân mất tích
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc cơ quan
 • Chiều: Họp cơ quan.
 •  Sáng: Xử vụ Kinh doanh thương mại
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan.
 

 • Làm việc tại cơ quan.

Phó Chánh án
Trần Mạnh Dũng
 • Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc cơ quan
 • Chiều: Họp cơ quan.
 • Làm việc tại cơ quan.
 • Làm việc tại cơ quan
 • Xử vụ hình sự
Thẩm phán

Đặng Phùng Thành

 

 • Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc cơ quan
 • Chiều: Họp cơ quan.
 • : Xử vụ hình sự
 • Xử vụ hình sự
 

 • Làm việc tại cơ quan.

Thẩm phán

Trần Mai Hùng

 

 • Làm việc cơ quan
 • Sáng: Làm việc cơ quan
 • Chiều: Họp cơ quan.
 • Làm việc tại cơ quan
 • Xử vụ hình sự
 

 • Làm việc tại cơ quan.

 

X