Lịch công tác

Lịch công tác tuần của Tòa án nhân dân huyện Thăng Bình
(Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 27/11/2020)

Thứ 2
(23/11/2020)
Thứ 3
(24/11/2020)
Thứ 4
(25/11/2020)
Thứ 5
(26/11/2020)
Thứ 6
(27/11/2020)
Chánh án
Nguyễn Công Min
 

 • Làm việc tại cơ quan.

 

 • Làm việc tại cơ quan.
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan.
 • Sáng: Thẩm định dân sự tại Bình Phú.
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thẩm phán
Nguyễn Công Trường
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan.
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
Thẩm phán

Đặng Phùng Thành

 

 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan.
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
Thẩm phán

Trần Văn Một

 

 

 

Thẩm phán

Võ Văn Thể

 

 • Làm việc tại cơ quan

 

 

 

 • Làm việc tại cơ quan

 

 • Làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 • Làm việc tại cơ quan

 

 • Làm việc tại cơ quan

 

 

 

 • Sáng: Xét xử vụ hình sự
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan

 

 • Làm việc tại cơ quan

 

 

 

 • Sáng: Làm việc cơ quan
 • Chiều: Xác minh tại Bình Qúy

 

 

 • Làm việc tại cơ quan

 

 

 

 •  Làm việc tại cơ quan

 

 

 

X