Lịch công tác

Lịch công tác tuần của Tòa án nhân dân huyện Thăng Bình
(Từ ngày 10/01/2022 đến ngày  14/01/2022)

Thứ 2
(10/01/2022)
Thứ 3
(11/01/2022)
Thứ 4
(12/01/2022)
Thứ 5
(13/01/2022)
Thứ 6
(14/01/2022)
Chánh án
Nguyễn Công Min
* Làm việc tại cơ quan * Làm việc tại cơ quan * Làm việc tại cơ quan * Họp tiếp xúc cử tri tại HĐND * Họp tiếp xúc cử tri tại HĐND
Thẩm phán
Nguyễn Công Trường
* Làm việc tại cơ quan * Làm việc tại cơ quan * Làm việc tại cơ quan * Làm việc tại cơ quan * Làm việc tại cơ quan
Thẩm phán

Đặng Phùng Thành

 

* Làm việc tại cơ quan

 

* Làm việc tại cơ quan

 

* Làm việc tại cơ quan

 

* Làm việc tại cơ quan

 

* Làm việc tại cơ quan
Thẩm phán

Trần Văn Một

 

Thẩm phán

Võ Văn Thể

 

Thẩm phán

Trần Mai Hùng

 

 

Thẩm phán

Trần Thị Mỹ Trinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Làm việc tại cơ quan

 

 

*Làm việc tại cơ quan

 

 

* Làm việc tại cơ quan

 

 

* Làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Làm việc tại cơ quan

 

 

* Làm việc tại cơ quan

 

 

* Làm việc tại cơ quan

 

 

* Làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Làm việc tại cơ quan

 

 

* Làm việc tại cơ quan

 

 

* Làm việc tại cơ quan

 

 

* Làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Làm việc tại cơ quan

 

 

* Làm việc tại cơ quan

 

 

* Làm việc tại cơ quan

 

 

* Làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Làm việc tại cơ quan

 

 

* Làm việc tại cơ quan

 

 

* Làm việc tại cơ quan

 

 

* Làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X