Lịch công tác

Lịch công tác tuần của Tòa án nhân dân huyện Thăng Bình
(Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 26/02/2021)

Thứ 2
(22/02/2021)
Thứ 3
23/02/2021)
Thứ 4
(24/02/2021)
Thứ 5
(25/02/2021)
Thứ 6
(26/02/2021)
Chánh án
Nguyễn Công Min
* Làm việc tại cơ quan * Làm việc tại cơ quan * Làm việc tại cơ quan * Làm việc tại cơ quan  

* Làm việc tại cơ quan

Thẩm phán
Nguyễn Công Trường
* Làm việc tại cơ quan * Làm việc tại cơ quan * Làm việc tại cơ quan * Làm việc tại cơ quan

 

* Làm việc tại cơ quan.
Thẩm phán

Đặng Phùng Thành

 

* Làm việc tại cơ quan

 

* Làm việc tại cơ quan

 

 * Làm việc tại cơ quan * Làm việc tại cơ quan * Làm việc tại cơ quan.
Thẩm phán

Trần Văn Một

 

 

 

Thẩm phán

Võ Văn Thể

 

 

 

* Làm việc tại cơ quan

 

 

 

* Làm việc tại cơ quan

 

 

 

* Làm việc tại cơ quan.

 

 

 

* Làm việc tại cơ quan

 

* Làm việc tại cơ quan

 

 

 

* Làm việc tại cơ quan

 

* Làm việc tại cơ quan

 

 

 

* Làm việc tại cơ quan

 

 

 

* Làm việc tại cơ quan.

 

 

 

* Làm việc tại cơ quan.

 

 

 

X