Lịch xét xử

2tháng 22:45 chiều- 5:51 chiềuNguyễn Thị Nguyệt phạm tội "Cố ý gây thương tích"Thụ lý số 65 ngày 08/12/2020

2tháng 22:55 chiều- 4:55 chiềuTrần Văn Thưởng - Phạm Thị Lài: Xin ly hônThụ lý số 105 ngày 22/11/2020

2tháng 23:30 chiều- 5:53 chiềuPhan Thị Hiền - Phan Công Sơ: Tranh chấp quyền sử dụng đấtThụ lý số 80 ngày 26/12/2019

4tháng 23:04 chiều- 5:04 chiềuLê Thị Thúy Bình - Trần Văn Nhật: Xin ly hônThụ lý số 65 ngày 08/11/2020

5tháng 22:59 chiều- 4:59 chiềuTrần Thị Ly Ly - Nguyễn Công Đồng: Xin ly hônThụ lý số 109 ngày 08/12/2020

X