Lịch xét xử

7tháng 18:00 sáng- 11:00 sángNguyễn Chí Nhựt và đồng phạm - Điều 173 BLHS

11tháng 18:00 sáng- 11:00 sángLê Văn Lanh - Điều 173 BLHS

11tháng 18:00 sáng- 11:00 sángDương Phi Long - Điều 178 BLHS

12tháng 18:00 sáng- 11:00 sángTrần Văn Mỹ và đồng phạm - Điều 173 BLHS

12tháng 18:00 sáng- 11:00 sángHuỳnh Mạnh Trung - Điều 251 BLHS

18tháng 18:00 sáng- 11:00 sángNguyễn Đức Tây - Điều 173 BLHS

20tháng 12:00 chiều- 4:00 chiềuDương Ngọc Nguyên - Điều 178 BLHS

21tháng 18:00 sáng- 11:00 sángLễ - Anh (Tranh chấp QSD đất)

21tháng 18:00 sáng- 11:00 sángBùi Văn Nam - Điều 321 BLHS

X