Ý kiến công dân

Quý vị có thể gửi ý kiến tới chúng tôi bằng cách hoàn tất biểu mẫu dưới đây:


  Quý vị cũng có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo thông tin:

  Trụ sở: Số 440 đường Tiểu La, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

  Điện thoại: 02353.675.218 | Fax: 02353.675.218

  Email: thangbinh.quangnam@toaan.gov.vn

  Website: www.toaanthangbinh.gov.vn

  X