Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Thăng Bình tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2020 với nội dung: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TW của Bộ chính trị và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban tổ chức Trung ương về: “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Ngày 19/10/2020, Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Thăng Bình đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2020 với nội dung: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Công Trường – Phó Bí thư Chi bộ đã thông qua những nội dung cơ bản, cốt lõi của chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 về“Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Mỗi đảng viên trong Chi bộ phải tự liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt, như sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm và chống các biểu hiện quan liêu, lười biếng, kiêu ngạo, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, các bệnh tham nhũng, nói, hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực và thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

Thông qua buổi sinh hoạt chuyện đề, các cán bộ đảng viên trong Chi bộ đã được quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa và nội dung của chuyên đề về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là cơ sở để các đảng viên tiếp tục trau dồi đạo đức công vụ và nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao; giữ vững tinh thần đoàn kết, xây dựng Chi bộ, cơ quan ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tác giả: Võ Văn Thể

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hội nghị CBCC Tòa án nhân dân huyện Thăng Bình năm 2021

Thực hiện Hướng dẫn của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam và Liên đoàn …

X