Hội nghị tổng kết Công tác hội thẩm nhân dân năm 2019

Vào ngày 10 tháng 01 năm 2020, tại Hội trường Tòa án nhân dân huyện Thăng Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội thẩm nhân dân năm 2019. Đến dự Hội nghị có đ/c Nguyễn Văn Đông, HUV – Phó chủ tịch UBMTTQVN huyện Thăng Bình; đ/c Lê Thị Huệ – Phó ban pháp chế HĐND huyện Thăng Bình. Trưởng, phó và các Hội thẩm đoàn HTND huyện; cán bộ công chức TAND huyện Thăng Bình.

Đồng chí Nguyễn Đình Nguyện, Trưởng Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện Thăng Bình

Trình bày báo cáo tổng kết công tác Hội thẩm nhân dân huyện Thăng Bình năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Theo đó, năm qua các vị Hội thẩm nhân dân huyện Thăng Bình đã tích cực tham gia công tác xét xử với tinh thần nhiệt tình và ý thức trách nhiệm cao. Mặc dù có một số vị Hội thẩm nhân dân đương chức, kiêm nhiệm nhiều công việc, có vị giữ các cương vị cao trong các cơ quan, đoàn thể nhưng khi có yêu cầu của Tòa án các vị Hội thẩm đều tham gia nhiệt tình. Khi tham gia xét xử, các vị Hội thẩm đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, trích lục tài liệu, xây dựng đề cương xét hỏi đầy đủ và tích cực tham gia xét hỏi tại phiên tòa để làm sáng tỏ các vấn đề liên quan đến vụ án, lắng nghe ý kiến, dư luận trong quần chúng nhân dân, đã đóng góp nhiều ý kiến chính xác, phù hợp với pháp luật cùng Tòa án giải quyết tốt vụ án. Những bản án quyết định có Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử đều thấu tình, đạt lý, có căn cứ pháp luật, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Năm 2019, tổng số các loại vụ án xét xử có Hội thẩm nhân dân tham gia là 264 lượt. Trong quá trình tham gia Hội đồng xét xử, các vị Hội thẩm cũng đã phát huy vai trò của mình, thể hiện rõ nhất là nghị án, độc lập trong xét xử và chỉ tuân thủ theo pháp luật. Khi tiến hành xét hỏi tại phiên tòa đảm bảo khách quan, trung thực cùng Hội đồng xét xử ra Bản án đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật, góp phần tuyên truyền giáo dục pháp luật trong quần chúng nhân dân. Tòa án đã tạo điều kiện cho các vị hội thẩm thực hiện các quyền và nghĩa vụ do pháp luật quy định. Các bản án và quyết định của Tòa án đều thể hiện sự nhất trí, có sự đồng thuận cao giữa Thẩm phán – Chủ tọa phiên toà và các Hội thẩm nhân dân. Các vị Hội thẩm nhân dân đều thể hiện trách nhiệm cao cùng Tòa án hoàn thành tốt công tác xét xử, góp phần tích cực trong việc giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Đồng chí: Quách Thị Tuyết Mai, Chánh án TAND huyện Thăng Bình phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu nhấn mạnh thời gian tới, TAND hai cấp huyện Thăng Bình cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Đoàn Hội thẩm nhân dân nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác xét xử, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch công tác đã đề ra đầu năm. Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh trong việc phân công các vị Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử, đồng thời cần quán triệt nghiêm túc quan điểm về ý thức tự học tập, tự nghiên cứu nhằm nâng cao trình độ pháp luật chuyên sâu đối với các vị Hội thẩm nhân dân để cùng với Thẩm phán chủ tọa phiên tòa nâng cao chất lượng xét xử các vụ án.

Năm 2020, Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện đề ra mục tiêu tiếp tục thực hiện tốt sự phân công tham gia xét xử sơ thẩm các vụ án của TAND huyện thụ lý, chủ động tiếp cận, nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án trước ngày xét xử, không làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu kế hoạch và lịch xét xử đã công bố; tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho hội thẩm do TAND tỉnh tổ chức, tham gia ý kiến với TAND huyện về hoạt động của hội thẩm khi có yêu cầu…

Văn phòng TAND huyện Thăng Bình

 

 

 

 

 

 

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

30 tháng tù giam cho kẻ ghen tuông vô cớ

Ngày 14/3/2023, Tòa án nhân dân huyện Thăng Bình đã tổ chức phiên tòa rút …

X